O nas Hogarthian Artykuły Warsztat Miejsca Wyjazdy Galerie Linki
     
 

 

Warsztat - Program IANTD  

Powstała w 1991 roku jako IAND (International Association of Nitrox Divers) przemianowana w 1994 na IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) była pierwszą organizacją, jaka wprowadziła Nitrox, a później Trimix, do nurkowań sportowych.

Mimo wczesnych trudnych lat, kiedy wielkie komercyjne organizacje takie jak PADI czy BSAC bały się Nitroxu i zakazywały jego używania, IANTD stworzyło programy szkoleniowe i udostępniło szerokiemu kręgu ludzi to, co teraz jest tak powszechne. I tak było od początku, aż do teraz. IANTD pierwsza wprowadziła programy nitroxowe, gas blenderskie, później techniczne, trimixowe i rebreatherowe. Programy te, częściowo uproszczone i skomercjalizowane dostępne są teraz pod różnymi markami.

Na następnych stronach możecie zapoznać się z wybranymi programami IANTD.
Tutaj cały zestaw standardów w wersji .pdf.

Tomek „Żaba” Żabierek
IANTD Instructor Trainer

Filozofia treningu IANTD

Procedury rozwoju Standardów IANTD

Programy sportowe Programy techniczne Programy techniczne jaskiniowe I wrakowe Strona istnieje dzięki gościnności firmy PRO-CONTROL Sp. z o.o. dzwiad.com | caramba.pl