O nas Hogarthian Artykuły Warsztat Miejsca Wyjazdy Galerie Linki
     
 

 

Warsztat - Program IANTD - Technical Diver  


Technical Diver

A. Cele
 1. Program jest przeznaczony dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 30m do 51m z wykorzystaniem sztucznych mieszanin gazowych typu EANx. Program dostarcza lepszego zrozumienia ograniczeń wykorzystania sztucznych mieszanin oddechowych typy EANx oraz czystego tlenu w nurkowaniu oraz dekompresji;
 2. Program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań do głębokości 51m.
B. Wymagania
 1. Stopień IANTD Advanced EANx Diver
 2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
 3. Ukończone 18 lat.
 4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.
C. Teksty
 1. Zeszyt Ćwiczeń Programu Technicznego IANTD lub porównywalny podręcznik zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);
 2. IANTD Technical Diving Encyclopedia lub porównywalny podręcznik zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);
D. Przebieg szkolenia
 1. Zajęcia teoretyczne obejmujące zakres materiału Zeszytu Ćwiczeń Programu Technicznego IANTD do rozdziału Normoxic Trimix oraz materiał z Technical Diving Encyklopedia.
 2. W ramach tego programu konieczne jest odbycie co najmniej 280 minut czasu dennego podczas przynajmniej 5ciu nurkowań w wodach otwartych.
 3. Dwa nurkowania kursowe muszą się obyć na głębokości większej niż 39m, ale nie przekraczającej 51m. Dla kursantów potrzebujących dodatkowych nurkowań doszkalających, pozostałe dwa nurkowania powinny odbyć na głębokości między 12m a 51m. Instruktor, zgodnie z obowiązującymi standardami, może kredytować wcześniejsze nurkowania odpowiadające wymaganiom prowadzonego kursu. Nawet z maksymalną ilością kredytowanych nurkowań z programu Technical Program Cave lub IANTD Wreck czy innych doświadczeń nurka, kursant musi wykonać 3 nurkowania, z których 2 muszą być głębsze niż 30m oraz zrealizować 240 minut run-time.
 4. Do ukończenia kursu z minimalną ilością nurkowań uczestnik kursu musi uzyskać średnią ocenę na poziomie 8 punktów (w skali 1-10). Przy dwóch dodatkowych nurkowaniach uczestnik kursu może ukończyć kurs, jeśli średnia ocena wynosi co najmniej 6.
E. Wymagania sprzętowe
 1. Muszą zostać spełnione wymagania sprzętowe zgodnie z ogólnymi wymaganiami przedstawionymi w Wytycznych Ogólnych Programów Technicznych IANTD.
F. Ograniczenia szkolenia
 1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 kursantów. Liczba ta może zostać zwiększona o 2 osoby (maksymalnie do 6ciu), jeżeli przy kursie asystuje IANTD Technical Diver Supervisor lub Advanced EANx Instruktor, który posiada także uprawnienia IANTD Technical Diver. Instruktor musi sprawować nadzór podczas całego kursu.
 2. Nurkowania nie mogą odbywać się do głębokości większej niż 51m.
 3. Ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekraczać 1,40 w fazie roboczej nurkowania oraz nie może przekroczyć 1,60ata w fazie dekompresji.
 4. Wszystkie odpowiednie przystanki bezpieczeństwa oraz wymagane przystanki dekompresyjne muszą zostać odbyte.
 5. Przystanki dekompresyjne musza się odbyć przy użyciu tlenu lub EANx.
G. Zajęcia praktyczne
 1. Przed nurkowaniami w wodach otwartych musza zostać ukończone zajęcia w wodach ograniczonych.
 2. Płynięcie w pełnej konfiguracji sprzętowej wymaganej przy kursie przez przynajmniej 5minut.
 3. Płynięcie w sytuacji bez powietrza (bez oddychania, z powolnym wydychaniem) na dystansie 18tu metrów, w pełnej konfiguracji, zakończone ponownym rozpoczęciem oddychania. Powtórzenie poprzedniego ćwiczenia przez dwóch nurków płynących obok siebie, z rozpoczęciem procedury dzielenia się gazem: jeden z nurków podaje partnerowi automat na długim wężu. Po odpoczynku trwającym trzy oddechy nurkowanie kontynuują płynięcie ze średnią prędkością przynajmniej przez 10min.
 4. Zdjęcie i założenie sprzętu w czasie zajęć basenowych (zestaw dwubutlowy i stage) najpierw na powierzchni, potem na dni, w czasie krótszym niż 2 minuty.
 5. Rozebranie nurka z uprzęży i butli w symulowanej sytuacji ?nieprzytomny nurek? w czasie krótszym niż 1,5min (kursanci, którzy przekroczą czas, przeznaczony na to ćwiczenie, muszą dodać rozpinaną klamrę do uprzęży).
 6. Nurkowie używający rozpinającej się klamry w swoich uprzężach lub miękkich noszakach muszą w wodach basenowych przećwiczyć konfigurację, w której instruktor odpina klamrę, aby zasymulować awarię. Kursant musi płynąć w konfiguracji z rozpiętą klamrą demonstrując kontrolę pływalności i właściwą pozycję tak długo, aż instruktor uzna, że kursant radzi sobie z sytuacją.
 7. Zademonstrować umiejętność reakcji w sytuacji awarii pojedynczego worka wypornościowego dwoma metodami wymienionymi poniżej. (Kursanci używający konfiguracji sprzętowej uniemożliwiającej wykonanie tych dwóch ćwiczeń muszą zastanowić się nad wykorzystaniem podwójnego zestawu wypornościowego. Kursanci, którzy posiadają podwójny zestaw wypornościowy lub suchy skafander mogą użyć ich dopiero po wykonaniu ćwiczenia w trakcie, którego nie korzystają z zapasowego źródła wyporu).
  • całkowicie opróżnić kamizelkę i płynąć zachowując kontrolę pływalności przynajmniej przez 2min.
  • całkowicie opróżnić kamizelkę, wynurzyć się bezpiecznie na powierzchnię i utrzymać się na niej przez przynajmniej 3min.
  UWAGA: Jeżeli w dowolnym momencie ćwiczenia kursant jest przemęczony lub jeżeli jest oczywiste, że ćwiczenie nie może być ukończone to instruktor musi się upewnić, że kamizelka kursanta ponownie została napełniona.

 8. W wodach ograniczonych kursant traci pływalność poprzez opróżnienie kamizelki, a potem próbuje użyć boi lub zapasowego źródła wyporności jako kamizelki.
  UWAGA: Celem tego ćwiczenia jest demonstracja jak efektywne są te urządzania i jak przystosować je jako zapasowe źródło wyporu, aby zapewnić sobie możliwość samoratownictwa w sytuacji awaryjnej.

 9. Dwóch nurków w odległości około 18m od siebie w czarnych maskach lub z zamkniętymi oczami symuluje sytuacje braku powietrza (bez oddechu, z powolnym wydychaniem). Lokalizują się wzajemnie (przy ścianie basenu, przy krawędzi wraku, linie poręczowej - dla orientacji) i rozpoczynają dzielenie się powietrzem z automatu na długim wężu. Po wzięciu trzech oddechów w spoczynku kontynuują płyniecie oraz dzielenie się gazem przynajmniej przez 3min. Ćwiczenie może być wykonane, gdy jeden kursant płynie 9m w kierunku partnera podającego mu automat i powtórzenie ćwiczenie zamieniając się rolami.
 10. W czasie gdy dwóch nurków płynie koło siebie Instruktor sygnalizuje, że jeden z nich ma się zatrzymać, podczas gdy drugi płynie dalej wykonując przynajmniej 3 ruchy płetwami. Nurek, który zatrzymał się wcześniej symuluje sytuację braku gazu i dopływa (nie oddychając, wydychając powoli) do swojego partnera i dzielą się gazem przez przynajmniej 3min. Instruktor może zastąpić to ćwiczenie innym, w czasie którego kursanci są oddaleni od siebie na odległość około 3ech uderzeń płetwami.
 11. Symulacja braku gazu z zamknięciem zaworów podstawowego i zapasowego automatu. Całe ćwiczenie musi być zakończone w czasie krótszym niż jedna minuta.
 12. Zamknięcie oczu, odpięcie i przypięcie butli bocznej, przełączenie się na gaz z butli bocznej i powtórne przełączenie się na gaz podstawowy.
 13. Wykonanie przynajmniej jednokrotne na każdym nurkowaniu odcięcia dopływu gazu (nie jest konieczne wyjmowanie ustnika).
 14. Wymiana butli bocznych w czasie wszystkich nurkowań z jak najmniejsza zmianą pływalności.
 15. Zademonstrowanie użycia kołowrotka zabezpieczającego i wystrzelenie boi, pozostając na stałej głębokości.
 16. Zademonstrowanie dobrej techniki nurkowania i pływania w pełnym sprzęcie nurkowym, połączone z właściwą kontrolą pływalności.
 17. Określenie średniego zużycia powietrza i zademonstrowanie umiejętności właściwego planowania gazu na nurkowanie.


 Strona istnieje dzięki gościnności firmy PRO-CONTROL Sp. z o.o. dzwiad.com | caramba.pl