O nas Hogarthian Artykuły Warsztat Miejsca Wyjazdy Galerie Linki
     
 

 

Warsztat - Program IANTD - SCR Diver  


Semi Closed Circurt Rebreather Diver

A. Cel kursu
 1. Program polega na szkoleniu nurków w zakresie bezpiecznego posługiwania się technologią SCR
B. Wymagania
 1. Kandydat musi mieć licencję EANx Diver (IANTD EANx może być włączony do kursu Rebreather Diver lub Open Water Rebreather Diver);
 2. Ukończone 18 lat.
D. Teksty
 1. Podręcznik IANTD do konkretnego modelu rebreathera wraz ze stosownym Zeszytem Ćwiczeń;
 2. IANTD Zrozumieć rebreathery.

  Dodatkowo, jeśli program EANx jest włączony w tok kursu:

 3. Podręcznik IANTD Enriched Nitrox Student Manual oraz odpowiedni Zeszyt Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).
E. Przebieg szkolenia
 1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne wyspecyfikowane w Podręczniku i Zeszycie Ćwiczeń do danego Rebreathera muszą być ukończone;
 2. Zaliczenie egzaminu pisemnego z minimalną ilością 80% punktów;
 3. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 240 minut czasu dennego, wykonanego podczas zajęć w wodach ograniczonych oraz otwartych, przy minimum 4 nurkowaniach w wodach otwartych wykonanych na sprzęcie SCR. Dodatkowe nurkowania w wodach otwartych są zalecane.
 4. Jeśli Program jest Programem uzupełniającym a uczestnik kursu posiada uprawnienia na inny typ SCR lub CCR, wymagane jest ukończenie wszystkich zajęć teoretycznych oraz wykonanie dwóch nurkowań w wodach otwartych.
F. Wymagania sprzętowe
 1. SCR Rebreather wraz z odpowiednim dodatkowym gazem ucieczkowym
G. Ograniczenia szkolenia
 1. Gaz zasilający nie może dawać na głębokości maksymalnej większego ciśnienia parcjalnego tlenu niż 1.6ata;
 2. Muszą być zachowane wszystkie ograniczenia Wytycznych Ogólnych Programów Sportowych IANTD;
H. Zajęcia praktyczne
 1. Przed nurkowaniem w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane;
 2. Zademonstrować zaznajomienie z zasilaniem i gospodarką gazami w pętli oddechowej;
 3. Zademonstrować zaznajomienie z procedurami oraz wykorzystaniem ucieczkowego obiegu otwartego
 4. Zademonstrować odpowiednią kontrolę pływalności
 5. Wykonać procedury awaryjne na następujące sytuacje:
  • Niedotlenienie (Hipoxia);
  • Przetlenienie (Hyperooxia);
  • Zatrucie dwutlenkiem węgla (hypercapnia);
  • Zalanie pętli oddechowej;
 6. Wykonanie procedur obsługi SCR przed i po nurkowaniu; Strona istnieje dzięki gościnności firmy PRO-CONTROL Sp. z o.o. dzwiad.com | caramba.pl