" width="50">">O nas " width="75">">Hogarthian " width="65">">Artykuły " width="65">">Warsztat " width="65">">Miejsca " width="65">">Wyjazdy " width="60">">Galerie " width="45">">Linki
     
   
read()) { if(ereg("0.jpg",$zdj)) $zdjecia[] = substr($zdj,0,-5); } $c->close(); $nz=count($zdjecia); for($i==$nz;$i<8;$i++); $zdjecia[]=$zdjecia[rand(0,$nz-1)]; shuffle($zdjecia); ?>
" width="80" height="80" border=0> " width="80" height="80" border=0> " width="80" height="80" border=0>
" width="80" height="80" border=0> " width="80" height="80" border=0>
" width="80" height="80" border=0> " width="80" height="80" border=0> " width="80" height="80" border=0>
     
 

 

 

read()) { if(ereg($xx."[1-9].jpg",$zdj)) $zdjecia[] = $zdj; } $c->close(); foreach($zdjecia as $zdj) { echo ""; echo "
"; if(file_exists("$op/".str_replace(".jpg",".txt",$zdj)))include("$op/".str_replace(".jpg",".txt",$zdj)); else echo ""; echo "
"; } ?>

 
read()) { if(ereg("_tytul.txt$",$art)) $artykuly[] = substr($art,0,-10); } $c->close(); /*foreach($artykuly as $a) { echo ""; include("$op/".$a."_tytul.txt"); echo "
"; } */ ?> Strona istnieje dzięki gościnności firmy PRO-CONTROL Sp. z o.o. dzwiad.com | caramba.pl